Q-switchad Nd:YAG laser

ndyag-laserDe flesta typer av hyperpigmentering kan behandlas med Q-switchade lasrar av blått, grönt, och infrarött ljus. Detta är oavsett om pigmentfläckarna är dermala, epidermala, medfödda eller uppkomna senare. Epidermala pigmenfläckar svarar bäst på 532 nm (frekvensdubblad NdYAG), och dermala fläckar svarar bäst på 1064 nm. Q-switchade lasrar är guldstandarden när det gäller behandling av tatueringar. Nedan är bara några typer av pigmentfläckar som Q-switchad Nd:YAG laser är användbart mot:

Melasma

Högenergi selektiv laser, till exempel, 694 nm, Q-switchad ruby laser, 755 nm Q-switchad alexandritlaser, frekvensdubblad 532 nm Q-switchad NdYAG laser,och 1064 nm Q-switchad NdYAG laser har studerats för behandling av melasma med dåliga resultat. Normal hudfärg uppnåddes sällan. Epidermal melasma svarar bättre och snabbare än dermal / blandad melasma. Komplett borttagning av fläckar kan förväntas i mer än 50% av fallen av epidermal melasma. Komplett borttagning av dermal / blandad melasma kan ses i cirka 30-50% av fallen, medande återstående fall kommer att visa blygsam förbättring. Fruktade komplikationer är bland annat postinflammatorisk hyperpigmentering och återkommande melasma, vilka kan inträffa i individer med känslig hud. Förbättringarna måste upprätthållas genom upprepade behandlingar. Dessvärre är återfall vanligt vid melasma

Lentigo: Vanligtvis räcker 1-2 behandlingstillfällen med 532 nm. Det finns dock risk för hypo/hyperpigmentering, det är därför väldigt viktigt att undvika solexponering under 4-6 veckor efteråt.

Café-au-lait-fläckar: Även dessa kan behandlas med bara 1-2 tillfällen, men det är vanligt att de kommer tillbaka och att fler behandlingstillfällen kommer att krävas.

Fräknar: Svarar likadant på behandlingen som vid lentigo. Även om det är väldigt effektivt finns risk för felaktigt pigmentering.

Dermala pigmentfläckar: nevus av Ota, Nevus i Ito, mongoliska fläckar, Horiís naevus, ABNOMs (förvärvad bilaterala nevus av Ota som macules), och andra platta pigmenterade födelsemärken svarar bra vid 1064 nm. Flera sessioner krävs vanligtvis men fläckarna försvinner nästan helt i de allra flesta fall.

Kombinationsbehandling

För att snabbare ta bort pigmentfläckarna och för ökad effektivitet, kan laserbehandling i många fall kombineras med exempelvis följande behandlingar:

  • Solskyddsmedel
  • Utvärtes hudblekningskrämer
  • Kemisk peeling (med t.ex. mandelsyra, glykolsyra, Jessners peel, TCA)
  • Microdermabrasion
  • Microneedling (Dermaroller)
  • Långpulserande laser/Intensivt pulserande ljus (IPL)

Vad är Q-switching?

Förutom lasrars kategorisering efter våglängd kan de delas in i kontinuerlig våg (CW) eller pulserad våg. En kontinuerlig laser levererar en stadig ström av ljus som mäts i genomsnittlig effekt i watt eller kilowatt. En pulserad laser ger en mycket kort men intensiv ljusemission följt av en period utan ljus. Lasern pulserar upprepande på regelbunden basis. Tiden mellan pulserna kallas som interpulsperioden och längden hos varje puls kallas pulslängden. Antalet hertz (Hz) representerar antal pulser per sekund. Längden av pulsdurationen är en viktig egenskap för en pulserad laser. Pulser som varar i några millisekunder karaktäriseras generellt som långa pulser. Nanosekund pulser anses vara korta. Q-switchad Nd:YAG laserpulser är vanligtvis 3-7 nanosekunder i längd.

Vad är fördelen med Q-switching?

Fördelen med Q-switch tekniken är att det kan riktas in precist på det pigment man vill behandla och nå de önskade kliniska resultaten utan att orsaka för mycket skada på den omkringliggande vävnaden.

Historien bakom Q-switchade lasrar

Hyperpigmentering i huden orsakas oftast av för mycket produktion och / eller hopklumpning av hudens pigmentet melanin. Detta orsakar uppkomsten av mörkare bruna eller svart fläckar på huden. Pigmentfläckar kan klassificeras antingen grundval av placeringen av pigmentet som epidermala (på yttre hudlagret) och dermala (på undre hudlagret), eller baserat på dess orsak såsom ärftlig eller förvärvad (p.g.a intag av läkemedel, postinflammatorisk, hormonell, etc.) och behandling beror på den bakomliggande orsaken. Olika krämer, kemisk peeling, microdermabrasion, etc. kan användas med varierande resultat.

Detta resulterade i jakten på ett perfekt laser / ljus system för att effektivt rikta in sig på hudens melanin utan att skada omgivande hud. Tjugo år av förbättringar inom laserdermatologi har resulterat i dagens teknik som möjliggör selektiv inriktning av melanin, olika våglängder, och en mängd effektiva kylmaskiner. Denna utveckling har gjort behandlingen av pigmentfläckar säker och effektiv genom att rikta in sig på utvalda kromoforer och samtidigt minimera skador på omgivande vävnad. Absorptionsspektrumet av melanin är extremt brett – en egenskap som gör att pigmenteringen kan behandlas med en mängd olika lasrar.

Om man noga observerar absorptionskurvan av melanin, visar grafen tydligt att all laser redan från 400-1100 nm kan riktas mot melanin. Vi är också medvetna om att många lasersystem verkar i det synliga, och i det infraröda området av det elektromagnetiska spektrumet. Även fast alla dessa lasrar skulle ha viss effekt på melanin så är det tre våglängdsband som är mest användbara för behandling av pigmentfläckar: grönt, rött och infrarött. Det handlar inte bara om våglängden, utan ännu viktigare är rätt pulsduration och tillräcklig fluens. Eftersom gröna och blå lasrar är långpulsande kontinuerliga vågor, orsakar de en hel del skada på omgivande hud. Men under det senaste decenniet har Q-switch tekniken gett oss Q-switchad ruby, Q-switchad alexandrit, och i den infraröda kategorin; Q-switchad Nd:YAG laser.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.