Mulberry Extract – Mullbär

Senast uppdaterad

Mullbärsextrakt är ett potent naturligt pigmenthämmande medel. Det finns ett flertal arter av mullbär, av dessa är det vanligtvis vita mullbär (morus alba) och pappersmullbär (broussonetia papyrifera) som används i hudblekande krämer.

Vit Mullbär (Morus Alba)

morus-alba-vita-mullbär

Studier

I en studie testades effekten av extrakt från torkade Morus alba blad på melnin-biosyntesen. Extrakten hämmade den tyrosinasaktivitet som omvandlar dopa till dopakrom i den biosyntetiska processen av melanin. Mulberroside F (moracin M-6, 3′-di-O-beta-D-glukopyranosid), som erhölls efter den bioaktivitets-styrda fraktionering av extraktet uppvisade hämmande effekter på tyrosinasaktivitet och på melaninbildning i Melan-a celler. Denna förening uppvisade också superoxid eliminerande aktivitet som är involverad i skyddet mot autooxidation. Men dess aktivitet var låg och var svagare än den hos kojicsyra. Dessa resultat tyder på att mulberroside F isolerat från mullbärsblad kan användas som ett hudblekande medel. [1]

Mulberroside A, ett annat ämne som utvinns ur Morus Alba och som är diglykosiden av oxyresveratrol har också visat sig ha en hämmande effekt på melanogenesen. [2], [3]

 

Pappersmullbär (Broussonetia papyrifera)

paper-mulberry-broussonetia-papyrifera

Pappersmullbär är ett östasiatiskt lövträd med mjölkaktig sav som växer till en högsta höjd på cirka 14 meter. Dess bark består av mycket starka fibrer och kan användas för att göra papper av hög kvalitet. Dess hudblekande effekt hämmar bildandet av melanin genom att reducera aktivt oxy-tyrosinas (som är involverat i auto-oxidationen av tyrosinas till melanin) till inaktivt deoxy-tyrosinas.

Studier

En jämförelse av tyrosinashämning av papper mullbär med kojicsyra och hydrokinon avslöjar att IC50 (dvs. den koncentration som orsakar 50% hämning av aktiviteten av tyrosinas) är 0,396% för Kazinol F, jämfört med 5,5% för hydrokinon och 10% för Kojic syra. Författarna utförde också ett punkttest med 1% papper mullbär extrakt och fann ingen signifikant irritation efter varken 24 eller 28 timmar. [4]

I en studie av Ha et al. (1996) undersöktes de-pigmenteringsaktiviteten hos pappers mullbär genom tre kolorometriska instrument. De undersökte effekten hos en tyrosinashämmare utvunnen ur Broussonetia kazinoki x B. papyrifera som de identifierade som Kazinol F. De rapporterade att detta ämne hade samma nivå av tyrosinashämmande aktivitet vid en lägre koncentration jämfört med kojicsyra, vitamin c och hydrokinon. De rapporterade också att Kazinol F har en god förmåga att eliminera fria-radikaler jämfört med tokoferol (Vitamin E).

D’Amelio skrev år 2000 om hud de-pigmentering med extrakt av pappersmullbär. Den aktiva ingrediensen beskrevs som 5-[3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propyl]-3,4-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,2-benzenediol, vilket är det systematiska namnet för Kazinol F som beskrevs i den tidigare nämnda studien. Författarna skrev att ett extrakt av pappersmullbär med 5% av denna ingrediens skulle vara tillräckligt för att få en ganska potent blekningseffekt när det används i koncentrationer så låga som 0,1% till 1% i slutprodukten. De rekommenderade att ämnet skulle användas i en formula som även skulle innehålla bl.a. extrakt av Mjölon (Arctostaphylos uva-ursi)

 

Referenser

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12186407

2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20411402

3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946069

https://www.researchgate.net/publication/248510857_Tyrosinase_Inhibitors_from_Paper_Mulberry_Broussonetia_Papyrifera

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607006115

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=184311

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6443484

D’Amelio, Frank. Sr, and Mirhom, Youssef.: Paper Mulberry and its preparations as Tyrosinase Inhibitors and Skin Lightening Agents. Cosmetic & Toiletries Manufacture Worldwide 31-34 (2000).

Ha J.H, Jo N.S, Lee H.K, Kim J.I, Lee B.G, Park W.J,: The depigmentation effect of a new material extracted from paper mulberry and its comparison by three colorimetric
instruments. Proceedings of the IFSCC Congress October 1996, Sydney, Australia.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.