Åldersfläckar – Solfläckar

åldersfläckar-hand

Åldersfläckar och solfläckar är olika namn för samma typ av pigmentfläckar. De är 5-30 mm i diameter och väl avgränsade. De varierar i färg från ljust gula till röda till bruna till svarta och har ofta ett varierande utseende. De kallas även för solar lentigo.

De uppträder ofta på armar, axlar, ansikte, pannan, och baksidan av händerna, de hudytor som ofta exponeras för solen. De kan uppträda som en enda fläck eller flera grupperade tillsammans. Denna typ av pigmentförändring är egentligen inte ett tecken på ålder, men de tenderar att utvecklas långsamt över tid och speciellt med upprepad vistelse i solljus, men ibland kan de dyka upp plötsligt.

Ta Bort och Behandla Solfläckar & Åldersfläckar

I de allra flesta fall är dessa fläckar helt ofarliga. Men ibland har de varit kända för att försvåra detektion av hudcancer. Men trots att de är ofarliga så anses de ibland vara fula och en del människor väljer att ta bort dem. Ett bredspektrum solskyddsmedel kan bidra till att förhindra att de framträder ytterligare och förhindra förmörkning av dem. Krämer kan ljusa upp fläckarna om det appliceras under några veckor till månader. De kan även avlägsnas med kemisk peeling, frysterapi eller laser som fokuserar på melaninet i huden. Även efter behandling är fortsatt noggrann användning av solskydd viktigt, eftersom pigmenteringen sannolikt kan återkomma nästkommande sommar.

Vem Utvecklar Denna typ av Pigmentfläckar?

Från 40 års ålder och uppåt får huden det svårare att återhämta sig efter solexponering och sofläckar är väldigt vanliga i denna åldersgrup, speciellt bland de som spenderar mycket tid i solen. Men de kan börja utvecklas redan i 20 – 30 års åldern. Även UV-ljus från artificiella källor såsom solarium kan orsaka solfläckar. Vita och asiatiska personer är de som är mest benägna att utveckla dessa fläckar, speciellt de med hudtyp I-III. För det mesta är det de personer som har svårt att bli bruna av solen och som bränner sig som löper störst risk att utveckla denna typ av pigmentfläckar, men även de som får färg och inte bränner sig kan drabbas.

Man tror att UV-strålarna i solljuset utlöser mutationer som i sin tur orsakar en lokal spridning av melanocyter i tillväxtlagret i det översta hudlagret (epidermis), och som följd en ökning av produktionen av melanin. Det är denna ökning av melanin som skapar de så kallade åldersfläckarna genom att utöka mängden pigment i epidermis, vilket ibland kan se ut som en stor fräkne.

Hur Uppstår Åldersfläckar? (Patogenes)

Mekanismerna bakom den här typen av hyperpigmentering har nyligen klarlagts av Imokawa och medarbetare. Förutom en tvåfaldig ökning av TYR-positiva melanocyter i hud med solfläckar jämfört med icke-drabbad hud, visade de existensen av ett molekylärt nätverk där ökad expression av ET-1/ET(B)R kaskaderar och högre uttryck av SCF i lesionell hud så väl som kors-kommunikation av dessa två signalvägar som följd av UV-exponering spelar en viktig roll i mekanismerna bakom lentigo solaris.

Systematiska sjukdomar som uppvisar flera fläckar kan inkludera Peutz-jeghers syndrom (gastrointestinal hamartim, buckal, läpp, perorial eller digitala makuler, debut vid födelsen eller tidig barndom)

Skillnad mot Malignt Melanom

Solfläckar måste särskiljas från premaligna lesioner såsom pigmenterad aktinisk keratos eller Lentigo maligna. Pigmenterade lesioner med snabb tillväxt och förändring, (t.ex. smärta, klåda, lätt eller återkommande blödning, dålig läkning), ovanliga skador eller de med egenskaper som kan förknippas med melanom bör man utföra biopsi på. Full tjocklek excisional biopsi eller stansbiopsi (för stora lesioner eller de i ansiktet eller kosmetiskt känsliga områden) är en godtagbar metod för biopsi i dessa fall. Sol lentigo kan skiljas kliniskt från platt seborroiskt dermatit eller pigmenterad aktinisk keratos genom frånvaron av epidermal hyperkeratos. Biopsi kan underlätta diagnos i osäkra fall.