Pigmentfläckar – Tips på bästa produkter, behandlingar och information

hyperpigmenteringFörändringar i pigmenteringen i huden är vanliga och orsakar ofta betydande obehag hos personerna som lider av det eftersom det påverkar utseendet. De flesta av dessa problem påverkar bara hudfärgen, medan vissa pigmentbildande förändringar (t.ex. lupus) kan vara tecken på en bakomliggande sjukdom.

Pigmentförändringar har  alltid med mängden hudpigment, melanin, att göra. Störningar med överskott av melanin kallas hyperpigmentering. De med för lite melanin eller förlust av melanin kallas hypopigmentering. Hår innehåller melanocyter och pigmentförlust här kan orsaka förlust av hårpigment med vitt hår som följd.

Melanin finns i cellulära organeller som kallas melanocyter. Dessa är pigment-producerande celler som finns i det understa lagret, tillväxtlagret (stratum basale), av de fem lagren i överhuden. Melanin förs sedan ut från melanocyterna förpackade i melanosomer till keratinocyterna i det yttre skiktet av epidermis. Hos vita är melanocyter bundna till cellmembranet i keratinocyter och har mindre storlek. Hos färgade personer är melanosomer utspridda över hela cellkroppen (cytoplasma) i keratinocyterna och är större än hos i vita. Asiater och rödhåriga personer har en något annorlunda kemisk typ av melanin.

De många olika typerna av pigmentstörningar kan uppträda i olika former och utbredningar och ha olika orsaker. De kan vara ärftliga (t.ex. vitiligo, familjär periorbital hyperpigmentering), förvärvade (t.ex. postinflammatorisk pityriasis alba, idiopatisk guttat hypomelanosis, Beckers nevus, melasma), infektiös (t.ex. tinea versicolor), godartad och självbegränsande (t.ex. isolerade café au Lait fläckar, fotokontaktdermatit), eller vara tecken på mer allvarlig bakomliggande sjukdom (t ex flera café au lait fläckar, maligna acanthosis nigricans).

Människor av alla ursprung och hudfärg kan ha problem med hudpigmentering. Vissa sjukdomar, som albinism (som påverkar en av var 17 000e person) är sällsynta. Andra, såsom åldersfläckar/solfläckar och melasma, är mycket vanliga.

Olika typer av Pigmentförändringar

Hyperpigmentering

Hyperpigmentering är ett samlingsnamn för alla pigmentförändringar med extra mycket pigment. Hyperpigmentering i huden orsakas av en ökning i melanin, ämnet i kroppen som är ansvarig för färg (pigment). Hyperpigmentering gör att du får mörkare, bruna fläckar på huden, ofta i ansiktet, (men ibland även grå, blå eller gul-röda fläckar). Vissa tillstånd, såsom graviditet eller Addisons sjukdom (minskad funktion i binjuren), kan orsaka en större produktion av melanin och hyperpigmentering.

Solexponering är en vanlig orsak till hyperpigmentering, och kommer att göra redan hyperpigmenterade områden mörkare, det kallas ofta åldersfläckar eller solfläckar. Läs mer om dessa här

Hyperpigmentering kan också orsakas av olika läkemedel, inklusive vissa antibiotika, antiarytmika och malarialäkemedel.

Melasma

Ett av de vanligaste typerna av hyperpigmentering är melasma (även känt som kloasma). Detta tillstånd kännetecknas av ljusbruna eller bruna fläckar, oftast i ansiktet. Melasma förekommer främst hos gravida kvinnor och hos de som tar hormonella preventivmedel men män kan också utveckla detta tillstånd. Melasma går ofta bort efter graviditeten men inte alltid. Det kan t.ex. behandlas med krämer som reducerar mängden pigment. Läs mer om Melasma här

Hypopigmentering

Hypopigmentering i huden är resultatet av en minskning av melaninproduktion. Exempel på hypopigmentering är bl.a. Vitiligo och Albinism. Läs mer om Vitiligo här

Behandling av Pigmentfläckar

Om du har pigmentfläckar, oavsett typ, försök att begränsa din exponering för solljus. Använd en bra och stark solkräm (SPF 30 eller högre) hela tiden, eftersom solljus kommer att förvärra ditt tillstånd. Läs mer om behandling här.

 

Læs om pigmentpletter på dansk.